144 själarna

De 144 tusen själarna

Jag har under många år hört talats om de 144 tusen.

 

Det föll i glömska i mitt liv eftersom det inte gav mig något, men nu har det kommit tillbaka på olika sätt, så jag bestämde mig för att försöka ta reda på så mycket som möjligt om det.

 

På ett par ställen i Uppenbarelseboken talar Johannes om hur han får se en stor skara människor,

144 000 personer, som Gud "i ändens tid" kommer att förse med sitt "sigill" för att de inte ska behöva drabbas av de omfattande vedermödor som jorden kommer att utsättas för innan Jesus återvänder för att göra slut på mänsklighetens vansinne.

14:3 De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig sången utom de 144 tusen,de som är friköpta från jorden.

Innehållet i sången, som de 144 sjöng var helt unik. På mycket kort tid hade de blivit övertygade om att Jesus Kristus var deras riktige Messias och kommit till tro på korsets och försoningens evangelium.mm.mm.

 

Jag var på en workshop/ föreläsning av  Mustafa Kuyucu och han pratade om de 144 och enligt hans ord så skulle de 144 vara de som hade som uppgift att hålla i den nya frekvensen så att alla de andra som vill kan haka på så att säga.

De är de 144 som är de första som kommer att kunna hålla frekvensen 100 %.

 

Har också fått höra att en gång på denna planet var energin så mörk att man beslut att "skicka" ner 144 tusen själar bland annat var det Budda,mfl som då hade som uppgift att föra in mer ljus på jorden.

 

Har dessutom fått berättas om att de 144 tusen som är utspridda över hela världen, finns det dock de som tillhör denna grupp av själar att söka sig upp hit till norden då ljuset ska öppna sig här först enligt alla profiter

 

Det intressanta  är att jag nämnde detta i en grupp på FB och vilka påhopp jag fick då en del tyckte att det var högfärd att uttrycka de utvalda och att detta är bara en saga som skrivits i Bibeln.


Självklart får var och en tro vad de vill om saker och ting, men det borde gälla båda sidor.

Ljusets Stråle

ljusets.strale@gmail.com

Bastuhagsvägen 10

122 42 Enskede

Sweden


Tel: 076 2411716

Titta gärna in på vår Facebook sida

Susanne Nyrén © 2016